A downloadable game for Windows

Skład Zespołu:

Wiola Szpiczakowska

Michał Rypina

Szymon Baliński


Znajdujemy się na parterze. 

-------------------------------------------------------

Pewnego dnia, w czarno-białym lesie zaburzone zostało kontrastowe życie syntetycznej społeczności robotycznych królików. Ich azyl odwiedził wesoły królik zwiastun rozwoju.

Download

Download
BucketList.rar 21 MB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.